Политика за Поверителност

Политика за Поверителност

С настоящата Политика за поверителност целим да разясним каква информация и защо събираме от Вас, когато посещавате и използвате сайта casinoslots.bg (“Сайт/а”) и всички услуги, представени и/ или предоставени на/ чрез/ във връзка с него, включително маркетингови, информационни кампании, продажби, промоции и други събития (общо “Услуги/те”), как я използваме и защитаваме и какви права имате по отношение на такова обработване на Ваши лични данни.

Ако имате притеснения или въпроси относно тази Политика за поверителност или нашите практики в областта на обработване на Ваши данни, можете да се свържете с нас на данните за контакт, предоставени по-долу. Ако има условия в тази Политика за поверителност, с които не сте съгласни, молим да преустановете посещаването и използването на Сайта и Услугите.

1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на лични данни на Сайта се извършва от нейния оператор:

Паттрафик ЕООД ЕИК: 207542482 Седалище и адрес на управление: гр. Плевен имейл: support@pathtraffic.com

Ние оперираме Сайта и с това сме администратори на лични данни по смисъла на тази Политика за поверителност и приложимото законодателство.

2. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме само следните категории лични данни в зависимост от целта, за която ги обработваме:

 • Доброволно предоставени от Вас лични данни за контакт, като имена, имейл и телефонен номер при осъществяване на връзка с нас;
 • Ако използвате евентуално предоставени от нас функционалности за осъществяване през Сайта на достъп до социални мрежи и медии - данни от регистрирани профили, като имена и имейл адрес, според настройките на профила Ви в съответната платформа;
 • Ако сте се абонирали/ дали съгласието си за получаване на информативни съобщения от нас - имейл адрес;
 • Данни за електронна идентификация (IP-адрес, версия на браузър, операционна система), които събираме чрез бисквитки във връзка с осигуряване функционирането на Сайта и подобряване на потребителския опит от използването му.

В допълнение, ние използваме бисквитки и подобни инструменти, които ни предоставят данни за потребителското Ви поведение. Повече за тези инструменти, получаваните чрез тях данни и Вашите възможности във връзка с обработването им от нас можете да научите от раздел “Бисквитки” по-долу в тази Политика за поверителност.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние използваме предоставените от Вас или събрани по друг начин, както е описано в тази Политика за поверителност, лични данни, за да можем:

 • Да постигнем безпроблемно и безпогрешно функциониране на Сайта;
 • Да водим статистика за посещаемостта и използваемостта на Сайта;
 • Да подобрим потребителския опит от използване на Сайта и полезността на Услугите;
 • Когато е приложимо, да осъществим достъпа Ви до наши профили в социални мрежи и медии;
 • Когато е приложимо, да Ви изпращаме бюлетини и други интересни предложения, ако сте се абонирали за такива.

4. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧННИ ДАННИ

4.1. Ако се свързвате с нас по телефон или имейл, данните за контакт, които ни споделите при осъществяване на връзка с нас, ще бъдат съхранени за целите на обработване на запитването Ви и на последващи въпроси. Ако запитването Ви е свързано с изпълнение на договор с нас или с преддоговорни отношения, то обработването на такива данни се основава на тези договорни/ преддоговорни отношения. Във всички останали случаи обработването се основава на законния ни интерес от ефективно обработване на запитвания до нас или на Ваше съгласие, ако е необходимо.

4.2. Данните, които събираме чрез бисквитки, се обработват предимно въз основа на нашия законен интерес от способстване правилното функциониране на Сайта. Доколкото бисквитките се прилагат за цели, различни от осигуряване на функционалността на Сайта, ще бъдете изрично поканени да дадете съгласието си за използване на съответните бисквитки и обработване на информацията, която получаваме чрез тях. Вие имате право да откажете съгласието си за достъпване на Ваши лични данни чрез бисквитки, различни от т. нар. “необходими бисквитки”, както са описани по-долу в тази Политика за поверителност; при това обаче, отказът за даване на съгласие за прилагане на някои видове бисквитки може да доведе до загуба и/ или недостъпност на някои функционалности на Сайта, осъществявани чрез съответните бисквитки.

4.3. Данните, които събираме и споделяме чрез услуги и инструменти на трети страни, се обработват или въз основа на законния ни интерес да направим Сайта по-привлекателен за посетители и потенциални потребители, или на Вашето изрично предварително съгласие. Различните случаи са описани по-долу в тази Политика за поверителност.

4.4. Данните, които събираме, за да Ви изпращаме бюлетини и интересни предложения, ако е приложимо, се обработват въз основа на Вашето изрично предварително съгласие. Можете да научите повече за възможностите си по повод обработване на данни за тези цели в съответните раздели от тази Политика за поверителност по-долу.

4.5. В допълнение, ние можем да обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, за да защитим нашите законни интереси от изпълнението на наши административни и/ или договорни задължения, произтичащи от приложимите закони и разпоредби (като счетоводство, статистика, данъчно облагане, отговор на искания от публични органи и др.) .

4.6. Ако Ваши лични данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, винаги можете да оттеглите такова съгласие, като ни уведомите за това по имейл или следвайки линка, предоставен за целта в края на съответното съобщение. Молим да имате предвид, че законосъобразността на обработването на данните, извършено преди оттеглянето на Вашето съгласие, остава незасегната от оттеглянето.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние защитаваме и съхраняваме Вашите лични данни по сигурен начин. За повече информация вижте раздел “Защита на Вашите лични данни”.

5.1. Освен ако в тази Политика за поверителност не е посочен специален период на съхранение, ние ще съхраняваме Вашите лични данни до изпълнение на целта, за която се обработват тези данни.

5.2. Ако обработваме Ваши лични данни с цел изпълнение на административни задължения, например данъчни, счетоводни, статистически цели, ние съхраняваме личните Ви данни до изтичане на нормативно определените периоди на съхранение.

5.3. Ако отправите основателно искане за изтриване на Вашите данни или оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, Вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законови основания за съхранение на Вашите данни (например периоди на съхранение за търговски или данъчни цели, давностни срокове); в последния случай изтриването се извършва след отпадане на съответното основание за съхранение.

6. ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на обработвани от нас лични данни Вие имате следните права:

 • Право на достъп – Вие имате право на достъп до информация за категориите обработвани лични данни, техния източник, получатели на Ваши лични данни, целите на обработването и друга, свързана с обработването информация, когато е приложимо. Такава информация по принцип се предоставя безплатно, като имаме право да наложим разумна административна такса при поискване на допълнителни копия;
 • Право на коригиране – Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточна или допълним непълна информация за Вас;
 • Право “да бъдеш забравен” – Вие имате право, при определени условия, да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни;
 • Право на ограничаване на обработването – Вие имате право, при определени условия, да поискате ограничаване обработването на Ваши лични данни;
 • Право на възражение срещу обработването – Вие имате право, при определени условия, да възразите срещу обработването на Ваши лични данни от нас;
 • Право на преносимост – Вие имате право, при определени условия, да поискате от нас да прехвърлим обработваните от нас Ваши лични данни на друга организация или директно на Вас;
 • Право на жалба - Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, включително в държавата на обичайното Ви местопребиваване, на Вашата месторабота или на мястото на предполагаемото нарушение. Това право съществува без да се засягат други административни или съдебни средства за защита. Можете да намерите информацията за контакт с надзорния орган, компетентен за нашите дейности по обработване на лични данни, в съответния раздел в тази Политика за поверителност по-долу.

Ако желаете да упражните някое от изброените права, моля да се свържете с нас по имейл. Ние ще отговорим на такова искане в едномесечен срок.

7. МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Запазваме си правото да въвеждаме възможност за изпращане на актуална информация за Сайта и предлаганите Услуги, които смятаме, че могат да Ви допаднат.

АКО СТЕ ДАЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКИВА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ, МОЖЕТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ПРАВО НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ.

За да възразите срещу обработване на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, можете да последвате предоставения за целта линк в съответното маркетингово съобщение или да ни пишете имейл.

8. БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са текстови файлове, запаметявани на Вашето устройство, с цел събиране на информация за потребителското Ви поведение. Когато посещавате Сайта, ние автоматично събираме информация от Вас чрез бисквитки или подобна технология.

8.1. Ние използваме бисквитки, за да персонализираме работата на Платформата и да анализираме потребителското поведение при използването й. Също така, ние можем да използваме бисквитки за маркетингови цели и за предоставяне на определени функционалности (като инструменти за социални медии). Информацията, събрана чрез бисквитки, може да бъде споделена с нашите партньори от социални мрежи и медии, рекламата и анализа на данни, както е описано по-долу в тази Политика за поверителност.

8.2. Въз основа на законните ни интереси за подобряване функционалността и потребителския опит от посещаване и използване на Сайта ние имаме право да използваме бисквитки, които са необходими за оперирането му. Други видове бисквитки могат да бъдат прилагани само с Вашето съгласие. Когато посещавате Сайта за първи път, ще бъдете поканени да изберете бисквитките, на които искате да позволите достъп до Вашето устройство. Ако промените решението си по-късно, можете да промените настройките на бисквитките или да оттеглите съгласието за използването на други, освен необходимите, бисквитки според вида на браузъра си, както следва:

За да улесним вземането на информирано решение, на кои бисквитки да разрешите запаметяване на Вашето устройство и на кои бисквитки предпочитате да не предоставяте достъп до Вашето устройство, Ви предоставяме списък на видовете бисквитки, които Сайтът прилага, когато осъществявате достъп до него и го използвате:

 • Необходими бисквитки - позволяват функционирането на Сайта, който не може да работи правилно без тях. Необходимите бисквитки ни позволяват да установим, дали Вие сте приели бисквитките, използвани на Сайта, и да показваме/скриваме съобщението със споразумението за бисквитки (Accept Cookies); да Ви навигираме към началната страница на Сайта (ScrollTo Cookies); да установяваме, дали посещението на Сайта е законосъобразно, включително съответстващо на Общите ни условия, или злонамерен (_grecaptcha Cookies);
 • Бисквитки за предпочитания - помагат на Сайта да запомни избраните от Вас предпочитания, и да подобри Вашия потребителски опит, като ни предоставят информация за грешки при оперирането на Сайта (User Cookies);
 • Статистически бисквитки - чрез тях можем да проследяваме поведението Ви на Сайта и да споделяме събраната информация анонимно с услуги/ инструменти на трети страни (Google Analytics), които използваме за аналитични цели, за да можем да подобрим функционалността на Сайта;
 • Маркетингови бисквитки - чрез тях проследяваме Вашата активност при посещаване на предоставени на Сайта линкове към други сайтове (Affiliate Cookies); също така ни позволяват изготвянето на маркетингови анализи (Google Tag Manager); Бисквитки на социални медии.

9. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Понякога, за да предоставим възможност за достъп и пълна функционалност на Сайта и/или за да изпълним договорни задължения към Вас и произтичащи от това или от приложимото законодателство наши административни отговорности, ние може да споделим Вашата лична информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие с приложимите нормативни актове. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Ние използваме хостинг услуги за опериране на Сайта. Личните данни, събирани през Сайта, се съхраняват на сървървите на нашия доставчик на хостинг-услуги, с когото имаме сключено споразумение, гарантиращо сигурността на данните Ви при обработването им за целите на външния хостинг.

Ние използваме инструменти за анализ на потребителско поведение на база на нашия законен интерес за анонимизиран анализ на поведението на посетители и потребители на Сайта, за да оптимизираме функционалността му и неговото рекламиране. Операторите на тези инструменти събират информация за Вас, като местоположение и потребителско поведение. Ако за целта е било изискано съответно съгласие (например съгласие за съхраняване на бисквитки), то обработване на събирани по този начин данни се извършва на база на това съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори, ако е приложимо, или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. счетоводство) или пред компетентни органи.

10. ВРЪЗКИ КЪМ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Ние може да имплементираме плъгини на социални мрежи и медии на Сайта с цел осъществяване на директна връзка със сървара на оператора на съответната социална мрежа/ медия. Плъгините можете да разпознаете по логото на съответната социална мрежа. С натискане на бутон с логото на съответната социална мрежа, Вие се съгласявате с осъществяване на директна връзка със сървъра на оператора на тази социална мрежа, при което този оператор получава информация относно Вашето посещение на Сайта. Ако същевременно сте влезли в профила си в съответната социална мрежа, нейният оператор ще може да свърже Вашето посещение на Сайта с Вашия профил в социалната мрежа. Молим да имате предвид, че ние, като оператор на Сайта, не получаваме информация за предоставените на социални медии и мрежи данни и тяхното използване. Информация за това може да получите от политиката за поверителност на съответната социална медия или мрежа.

11. ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние редовно преглеждаме за адекватност и прилагаме подходящи технически и организационни мерки, които служат и са необходими за защита и осигуряване на поверителността, целостта и наличността на всички видове данни, които ни поверявате.

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, Сайтът използва SSL-криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от „http: //“ на „https: //“ и по символа за заключване. Когато SSL-криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

12. КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Компетентен надзорен орган за дейностите по обработване на лични данни, извършвани от нас във връзка с опериране на Платформата, е Комисията за защита на личните данни:

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2 1592 София, България Tel. +359 2 915 3555 Fax +359 2 915 3525 имейл: kzld@cpdp.bg интернет-страница: http://www.cpdp.bg/

13. ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Запазваме си правото да правим промени или модификации на тази Политика за поверителност по всяко време. Такива актуализации са необходими включително за изпълнение на наши нормативни задължения в областта на защита на данните и по повод промени в действащата нормативна уредба. Можете да се информирате за актуалната ни Политика за поверителност по всяко време на тази страница.

14. ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Този Сайт съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, включително социални медии и мрежи. Нашата Политика за поверителност се прилага само за нашия Сайт. В случай че решите да последвате линк към друг уебсайт, молим да имате предвид, че нашата Политика за поверителност на се прилага по отношение на Вашето посещаване и използване на други уебсайтове, дори да са достъпени през линк от нашия Сайт. Ето защо е необходимо да се запознаете с Политиката за поверителност на уебсайта, до който осъществявате достъп чрез линк от този Сайт.

AI Avatar
Аз съм Казино Мастър – вашият AI казино асистент за персонализирани съвети и решения.
Website Logo